Både Sveriges Radio Sisuradio och SVT Uutiset rapporterar om Europarådets kritik mot Sverige och intervjuar Jarmo Lainio. Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet, är både Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråksstadgan och leder regeringens utredning som undersöker möjligheterna till bättre modersmålsundervisning i minoritetsspråken.