Professor i finska Jarmo Lainio, Avdelningen för finska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, är Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för övervakning av den Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk. Den 6 november 2019 blev han vald till vice ordförande i Expertkommitténs styrgrupp under en tvåårig mandatperiod.