Språk och politik är ett nytt nätverk initierat av forskare vid Stockholms universitet. Tanken är att samla all forskning som har beröring med ämnet i en nätportal. En konferens är planerad till februari 2017. Språk och politik har beviljats 120 000 kronor av Områdesnämnden för humanvetenskap för att bygga upp nätverket och portalen. Från vår institution deltar Charlotta Seiler Brylla som också är ansvarig och kontaktperson för nätverket.

 

Övriga medarbetare i nätverket är

Gunilla Almström Persson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Ulf Mörkenstam
Statsvetenskapliga institutionen

Annika Rabo
Institutionen för socialantropologi

Kristina Riegert
Institutionen för mediestudier