Jarmo Lainio, professor i finska, och Sari Pesonen, universitetsadjunkt och doktorand i finska, skriver om "De nationella minoritetsspråken i modersmålsundervisningen". Kapitlet ingår i antologin Modersmål, minoriteter och mångfald - i förskola och skola (Studentlitteratur, 2020). Mer om publikationen finns att läsa på Studentlitteraturs webbsida!