Mondo är universitetets lär- och samarbetsplattform

Information, kända problem, vanliga frågor finns här. Du hittar här både vanliga frågor (FAQ) och en mycket bra översikt över vad olika verktyg bäst kan användas för. Här kan du även anmäla dig till en introduktionskurs i Mondo.

Du skapar en kurssida på ”Min arbetsplats” > ”Skapa eller ändra sida”. Följ instruktionerna.

Bra att tänka på när man ska komma i gång:

 • Försök inte mer än du själv känner att du hinner med att följa upp.

 • Viktigast är Filsamlingen där studenterna kan öppna och ladda ner dokument. Fundera på vilka moment du vill lägga upp i filsamlingen. Det kan t ex vara:

  • Främst material som studenterna inte aktivt måste arbeta med på lektionen (som power-point-presentationer, texter, sammanfattningar etc.)

  • Även arbetsblad, lösningsförslag etc. kan laddas upp för studenter som inte varit på lektionen

  • Eventuellt ett kompendium eller annan återkommande information, helt eller delvis

  • Om studenterna skriver ut själva kan de välja att ha vissa dokument enbart elektroniska. Som lärare behöver man inte skriva ut några extra kopior.

 • Planera in 5 min för att introducera kurssidan på första lektionstillfället och demonstrera hur och vad studenterna ska göra på kurssidan. Särskilt viktigt när det gäller studenternas första termin.

 • Studenterna måste vara registrerade och ha ett aktiverat universitetskonto för att komma åt kurssidan. Informera om att ifall studenterna inte kommer åt sidan så ska de kontakta dig och direkt ange användarnamn (4 bokstäver + 4 siffror). Sedan kan du lägga till dem per hand under kurssidans vänstermeny > ”sajtadministration”

 • Kom ihåg (skriv t ex i din almanacka?) att ladda upp materialet inför eller efter lektionen. Du kan ladda upp även i förhand och ange tidpunkt för publicering under ”Åtgärder” > ”redigera detaljer”, alltså när dokumentet blir synlig för studenterna. Du kan kontrollera detta genom att ändra Mondo sidan till ”studentvy” längst upp (glöm inte att ändra tillbaka igen).

 • Du kan importera innehåll och inställningar från en tidigare kurssida, t ex när du ska hålla samma kurs nästa termin. OBS! ”Externa länkar” måste vanligtvis länkas nytt.

 • OBS! ”externa länkar” till internet är egentligen avsedda för sidor inom SU. Vill du ha länkar till övriga internet lägg upp dem t ex i filsamlingen.

Powerpoint

Fundera på om Powerpoint -presentation är lämplig. Från miljöperspektiv är det bra om du kan ersätta handouts och kopior med att använda Powerpoint och (evtl.) ladda upp den på Mondo. Vissa moment är dock bättre att använda tavla (t ex för att samla studenteras kommentarer). Detta kan dock också göras i en powerpointsida som du skriver i.

Bra att tänka på när man undervisar med Powerpoint:

 • Har du möjlighet, gå ner till undervisningssalen och kontrollera att datorn och projektorn fungerar. Beakta anvisningarna av Teknisk support som finns i undervisningssalarna.

 • Anmäl fel på dator och utrustning när du upptäcker dem för att förhindra dåliga överraskningar för efterföljande.

 • Är du osäker om tekniken fungerar, ta med EN utskrift av din Powerpoint som du kan undervisa ifrån eller som du kan visa med hjälp av doku-kameran. Spara den.

 • Du kan välja att lägga upp Powerpoint på Mondo för studenterna.

Doku-kamera

 • är lämplig för att visa direkt ur böcker, arbetsblad, arbetsanvisningar. Ersätter OH-tekniken, inga foliekopior behövs.

 • Vill du dock visa något från böcker med hård pärm kan det vara lämplig att dra en bra kopia .