När du organiserar en konferens, en workshop eller annat större möte är det viktigt att ta hänsyn till universitetets och institutionens miljöarbete. Huvudpunkterna är att sträva efter minskad pappersförbrukning och minskat avfall. Här följer några utgångspunkter för universitetets miljöarbete även i konferenssammanhang:

Informera

  • om universitetets miljöarbete inför konferensen (du kan t ex informera om undvikande av handouts) och i början av konferensen.

Pappersförbrukning

  • Utnyttja e-kommunikation. Be konferensdeltagarna att förbereda powerpoint-presentationer istället för handouts, informera kring detta i förväg.
  • Ha information kring konferensen på hemsidan. Abstract och konferensprogrammet kan vara tillgängliga där i förväg så att dokumenten kan skrivas ut av konferensdeltagarna.

Resursförbrukning

  • Fundera på om en konferensmapp verkligen behövs och vad som ska ingå i den. Ett alternativ är att tillhandahålla viss information samt papper, penna och annat typiskt mappinnehåll vid registreringen. Då kan de som är intresserade förse sig med det de behöver, istället för att allt delas ut till alla. Deltagare utifrån behöver en karta. Andra som redan har skrivit ut abstract för att läsa på flyget kanske inte vill ha dem en gång till.
  • Plastskyltarna kan samlas in vid konferensens slut och läggas tillbaka i kontorsförrådet.

Mat och engångsartiklar

  • Institutionen har en uppsättning konferenskoppar (40 styck), glas och skedar som kan användas istället för engångsartiklar. Behöver ni fler hör med inköpsansvarige och Torun om det är möjligt att köpa in. För mindre konferenser har det visat sig fungera bra att diska kopparna mellan förmiddags- och eftermiddagspausen. Lite mer arbete men mycket trevligare än att dricka ur plastmuggar.
  • Använd vatten i institutionens kylkaraffer istället för mineralvatten (eller båda delarna).
  • Använd glas till talarna i konferenslokalerna. Någon måste ändå ansvara för att plastmuggar slängs. Samma person kan ta upp glas tillbaka till köket.
  • Behövs det plastglas finns bioplastglas på SU-butiken.