• Överväg webbmöten, telefon- och/eller videokonferens som ett alternativ till resa. Universitetet tillhandahåller videokonferensverktyget Adobe Connect Pro.
  • Vid taxiresa, ha som rutin att beställa miljötaxi (dvs. från miljöcertifierat taxibolag).
  • Använd kollektivtrafik i möjligaste mån inom Storstockholm samt vid vistelser på andra platser där det finns tillgång till ett kollektivtrafiksystem.
  • Res med tåg vid resor som är kortare än 500 km.
  • Överväg möjligheten att resa med tåg vid resor som är längre än 500 km.
  • Undvik mellanlandning vid flygresor inom Europa. Vid resor till och från flygplatser använd i möjligaste mån kollektivtrafik.
  • Vid konferensbesök välj boende nära mötes- eller konferenslokal.