Författarsamtal mellan Jannete Hentati och Shahram Khosravi.

Evenemang

Datum: torsdag 11 april 2024

Tid: 15.30 – 17.00

Plats: Hörsal 5, Södra huset

Välkommen till ett samtal mellan Jannete Hentati och Shahram Khosravi. 

Samtalet fokuserar på Jannete Hentatis debut Älven i mig som har fått stor uppmärksamhet i Sverige. Med en doktorsexamen i socialantropologi är hon idag en av landets mest uppskattade författare. De kommer att diskutera likheter och skillnader mellan etnografiskt och litterärt skrivande; vad är kreativ skrivande; om antropologi och hur gör man 
research för ett litterärt verk.

Jannete Hentati