Globalisation, creolisation and the future of biocultural diversity

Föreläsning

Datum: onsdag 29 mars 2023

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: Hörsal A2

Föreläsning av Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi vid Oslo Universitet.

Foto: Oslo Universitet
Foto: Oslo Universitet

Välkommen till denna gästföreläsning baserad på material från fältarbeten på Mauritius och Seychellerna.

Thomas Hylland Eriksen har publicerat otaliga böcker inom antropologi och mottog förra året SSAG:s medalj i guld för hans betydande bidrag till antropologisk forskning samt hans centrala roll som förmedlare av antropologiska perspektiv i samhällsdebatten.

Mellan 2012 och 2017 drev Eriksen projektet Overheating: The Three Crises of Globalisation. Den första boken från projektet var Overheating: An anthropology of accelerated change (2016), följt av Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast (2018) samt flera redigerade volymer och special issues.

Eriksens nuvarande bokprojekt handlar om globaliseringens konsekvenser för biologisk och kulturell mångfald och är basen för denna föreläsning.