Äldre män pratar /inte/ om livet?

Den 11 november deltog Anna Gustafsson i konferensen “Äldre män pratar /inte/ om livet” på ABF i Stockholm där hon berättade om hennes studie av äldre män som deltagit i samtalsgrupper.

Konferensen anordnades av det suicidpreventiva projektet “Vi pratar om livet - män 70+” som pågått åren 2020-2022. Projektet har genomförts av Riksförbundet Hjärnkoll i samverkan med äldreomsorg, primärvård, äldrepsykiatri och andra samhällsaktörer i Stockholms- och Västra Götalandsregionerna med finansiering från Folkhälsomyndigheten. 

Övriga medverkande var bland annat representanter för civilsamhällesorganisationer, statliga myndigheter, medarbetare och beslutsfattare inom vård och äldreomsorg, forskare och andra som jobbar med äldrefrågor.  

Anna Gustafsson, forskare vid socialantropologiska institutionen, arbetar på Stockholms universitet och Äldrecentrum. I presentationen “En värld som inte funnits tidigare: Deltagarnas erfarenheter från samtalsgrupper” berättade Anna om sin intervjustudie med 15 män som deltagit i samtalsgrupper, om olika återkommande teman, positiva effekter och utmaningar. 

Utöver denna studie bedriver Anna Gustafsson forskingsprojektet “Att åldras (väl) på den svenska landsbygden – möjligheter och utmaningar för kvinnliga fattigpensionärer”.