Antropolog bland årets Pro Futura-forskare

Chakad Ojani har tilldelats en plats i Pro Futura-programmet för särskilt lovande unga forskare. Under de kommande fem åren kommer han att jobba med projektet Oceans in the sky som handlar om dimfångst i Peru.

Forskarna som utses till Pro Futura-programmet kan under fem års tid forska och utveckla sin kompetens; därefter erbjuds de tenure track-tjänster vid det nominerande universitetet. Ett av de fem åren tillbringar forskarna på institutet SCAS i Uppsala för att skapa nätverk och samarbeten samt delta i seminarieverksamheten.

Svenska universitet och högskolor som har rätt att utfärda doktorsexamen inom humaniora och samhällsvetenskap kan nominera forskare till Pro Futura och bedömningen görs av en internationell beredningsgrupp bestående av seniora forskare.

Chakad Ojani

Mellan 1999 och 2022 har 71 Pro Futura-forskare antagits. Dessutom har ytterligare två forskare varit knutna till programmet. Chakad Ojani blir den 16:e i ordningen att antas till programmet med Stockholms Universitet som det nominerande lärosätet. 

Chakad Ojanis studier om dimfångst är en fortsättning på tidigare projekt om vatten, infrastruktur och vattenfångst i Peru.

Läs mer om dimfångst och se utvalda publikationer från Chakad här.

Fog catcher
Dimfångare