Fyra doktorandtjänster utlyses

Två doktorandtjänster fokuserar på temat biodiversitet och två på det globala Asien.

Två av doktorandtjänsterna är knutna till forskningsprojektet BIOrdinary som fokuserar på biologisk mångfald i vardagslivet. Den ena doktorandtjänsten är öppen inom de generella ramarna för projektets mål och den andra doktorandtjänsten är riktad mot följderna av marina arters migration till Medelhavet.

BIOrdinary Research Program (295 Kb)

---------

Två av doktorandtjänsterna är en del av den nationella forskarskolan i Asienstudier, ett samarbete mellan Stockholm Center for Global Asia vid Stockholms Universitet, Center for East and South-East Asian Studies vid Lunds Universitet, och Center for Asian Studies vid Handelshögskolan. Doktoranderna kommer att ha möjlighet att använda sig av ett stort forskarnätverk, kursutbud, workshops, och seminarier. Doktoranderna förväntas även delta på aktiviteterna vid Stockholm Center for Global Asia.

Se mer om tjänsterna på tema Global Asia här.

 

Läs mer om vad det innebär att börja forska hos oss.