När män över 70 pratar om livet med varandra

Ett podavsnitt om äldre mäns psykiska hälsa med socialantropologen Anna Gustafsson.

Äldre män är kraftigt överrepresenterade när det gäller självmord. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas systerorganisation Hjärnkoll har under några år särskilt satsat på att nå ut bland män över 70 år med sitt samtalsmaterial ”Vi pratar om livet”. Möt Marie Milling som varit projektledare för arbetet, Thomas Cohn som varit samtalsledare och Anna Gustafsson som utvärderat hur samtalsgrupperna fungerat – och hur samtalen påverkat männens välbefinnande.

Lyssna på avsnittet här

 

Mer om Anna Gustafssons forskning

I Sverige är fattigdomen bland personer över 65 år högst på landsbygden och majoriteten av de fattiga äldre är kvinnor. Projektet "Att åldras (väl) på den svenska landsbygden - möjligheter och utmaningar för kvinnliga fattigpensionärer" syftar till att utforska hur det är att åldras som kvinna på den svenska landsbygden.