Nytt forskningsprojekt om hemleveransarbete

Professor Shahram Khosravi vid Socialantropologiska institutionen har fått forskningsmedel från Forte för en etnografisk studie av hemleveransarbete

Detta etnografiska projekt är en studie av leveransarbetare i Stockholm. Termen ’gig-ekonomin’ avser kortsiktiga arrangemang av on-demand arbete organiserade mellan företag och arbetstagare rekryterade genom digitala plattformar. Dessa plattformar erbjuder sysselsättning åt arbetare som säljer sina tjänster (exempelvis matleverans) till beställare genom online-plattformar.

Studien kommer utföras i centrala Stockholm där tjänster tillhandahållna av digitala plattformar är en ny men snabbt växande sektor. Fokus kommer ligga på fyra huvudsakliga företag; Karma, Foodora, Wolt och Bolt Food. Denna studie kommer bidra med ny kunskap om detta fält som för tillfället är understuderat. Teoretiskt kommer studien att utveckla nya perspektiv som kan bidra till vår allmänna förståelse av de nya – och omdebatterade – urbana arbetsförhållandena. Ambitionen är att visa hur studier om prekära arbetsförhållanden kan stärka socialteoretiseringen av rum och tid, och hur studier om ’spatiotemporality’ kan bidra till kunskapen om forskning om arbete samt arbetsrelationer. Hur den digitala eran förvandlar arbete kommer också studeras. Slutligen, denna studie kommer lägga extra uppmärksamhet på andra angelägna men understuderade aspekter av gig-ekonomin, nämligen genus och etnicitet.Studien har två allmänna mål. Först, att få insikt i arbetet som utförs av leveransarbetare. Projektet fokuserar på hur arbetare reagerar på de snabbt föränderliga arbetsvillkoren i plattformsekonomin. Genom att koppla arbetstagarnas erfarenheter inom denna specifika sektor till en mer allmän fråga, är det andra syftet att förstå hur prekariteten i plattformsekonomin skiljer sig från den allmänna prekariteten på arbetsmarknaden.

De huvudsakliga forskningsfrågorna är: • Hur tolkar och reagerar leveransarbetare på arbetsprocessen? • Hur navigerar leveransmedarbetarna genom vardagliga sårbarheter? • Hur leder vardagliga sårbarheter ett liv till ett precarious prekärt liv? Denna studie kommer att lägga till nya aspekter och tillvägagångssätt både teoretiskt och empiriskt till området för arbetsvetenskap. Empiriskt kommer denna studie att bidra med originalkunskap från ett område som för närvarande är underforskat. Teoretiskt kommer det att utveckla nya perspektiv som kan hjälpa oss att förstå de omtvistade nya urbana arbetsförhållandena i allmänhet.Metod kommer att vara etnografiskt fältarbete.

Shahram Khosravi har sedan tidigare en bred repertoar av forskning som under senare år fokuserat på migration, väntan och deportering. 

Han är även drivande i forumet för tvärvetenskapliga studier av gränser, Critical Border Studies