SSAG:s medalj i guld 2022 tilldelas Thomas Hylland Eriksen

SSAG:s medalj i guld 2022 tilldelas Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi vid Universitetet i Oslo, för hans betydande bidrag till antropologisk forskning samt hans centrala roll som förmedlare av antropologiska perspektiv i samhällsdebatten.

Foto: Yngve Vogt

Ett område som spelat en viktig roll i Hylland Eriksens forskning gäller etnicitet, nationalism och kulturell identitet där han utvecklat förståelsen och präglat forskningen inom men också utanför disciplinen. Framför allt representeras det av boken Ethnicity and Nationalism (1993), som blivit ett centralt referensverk för flera generationer antropologer. Under senare år har Eriksens verksamhet särskilt gällt tvära, svårstyrda och långsiktiga samhällsförändringar på lokala och globala nivåer inte minst med avseende på miljö och klimat. Förutom ett omfattande vetenskapligt arbete har Hylland Eriksen mer än någon annan nordisk antropolog engagerat sig i att göra antropologiska kunskaper och perspektiv tillgängliga för en vidare allmänhet. Hylland Eriksen har en omfattande internationell och nordisk produktion och är en uppskattad föreläsare och debattör. Hylland Eriksen är vidare välkänd bland studenter. Två av hans läroböcker, Små Platser – Stora Frågor och What is Anthropology, används flitigt och han har på så vis varit med och påverkat den vidare bilden av ämnet under senaste decennierna.

Hylland Eriksen mottog medaljen under en ceremoni måndagen den 25 april, följd av Vegadagens symposium med temat "The future of diversity: Biology, culture and bioculture" på Stockholms Universitet.