Stories of urban animal control

Läs Erica von Essens senaste artikel med historier om djur i urbana miljöer och de som är anställda för att hantera dem.

‘Clubbing a bunny to death is very effective but it sure does look bad’: the inside stories of urban animal control

 

Artikeln är en del av Erica von Essens forskningsprojekt "Med rätt att döda: En nekropolitisk studie om gallring av oönskade djur i urbana och rurala miljöer".

 

The Conversation är ett samarbete mellan akademiker och journalister som kommit att bli världsledande i publiceringen av forskningsbaserade nyheter och analys.