Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation

Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat utanför programmet.

Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15 hp pedagogik.

När du är godkänd på kursen är du behörig att gå termin II i det huvudämne du väljer inför termin 5 och 6, pedagogik, psykologi eller sociologi. 

Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för kursen som helhet, vilket bland annat betyder att du registrerar dig där och att du i första hand ställer kursövergripande frågor till Instituionen för pedagogik och didaktiks studievägledning. Men respektive institution ansvarar för sina delkurser.

Webbregistrering PAO termin 2

Till dig som ska läsa termin 2 inom Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation HT21

Du webbregistrerar dig under tidsperioden 16-23 augusti 2021 via: 
Ladok för studenter
OBS! Detta gäller endast för studenter som ska läsa termin 2. Nyantagna studenter som ska läsa termin 1 ska delta på det digitala uppropet 23 augusti 2021 kl 15:00 och blir därefter registrerade av administrationen efter att ha tackat ja till sin plats. Läs mer på programwebben.