Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i förskoledidaktik

Masterprogrammet i förskoledidaktik vänder sig till dig som har en förskollärar- eller lärarexamen, eller som har studier inom andra samhällsvetenskapliga ämnen som ger behörighet och som vill vidare i din karriär. Programmet är även forskarförberedande.

Forskarbild_Susanne_Kjällander.jpg
Forskning pågår. Foto: Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper med olika vetenskapliga inriktningar om barn i förskoleåldern. Den ger också kunskap om förskolan som den första institutionen i utbildningssystemet. Du får träna din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor. Du kommer också att arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. I programmet får du utveckla förmågan att reflektera och handla med utgångspunkt från både vetenskapliga och praktiknära perspektiv.

Utbildningen kan ge dig möjligheter att arbeta inom ett flertal fält. Till exempel olika barnrättsorganisationer, som utredare eller verksamhetsutvecklare hos kommuner och myndigheter.

Programmet ges på heltid och är nätbaserat. Det innebär att merparten av undervisningen kommer att ges på distans via internet. Upplägget består av både självstudier och nätbaserad undervisning under dagtid. Undervisningen bedrivs främst genom seminarier som kräver ett aktivt deltagande av studenterna. Tillgång till webbkamera och headset/högtalare är därför nödvändig.

Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på små barns livsvillkor, språk, lek, utveckling och lärande. I ämnet ingår också kunskap i hur lagar, läroplanen, politiska beslut och strukturella villkor påverkar förskolan, förskolläraryrket och barnen.

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en magisterexamen efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

Undervisning VT21 på grund av covid-19

För att minska smittspridningen av coronaviruset sker undervisningen till största del webbaserat via lärplattform Athena och e-mötesverktyg Zoom. Vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus. För detaljerad information se schemat för respektive kurs.

Undervisningsformer höstterminen 2021

Stockholms universitet har ännu inte fattad beslut om undervisningsformer inför hösten 2021. Institutionen följer Stockholms universitets riktlinjer, som i sin tur följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om undervisningsformer