Nytt tvärvetenskapligt projekt tilldelas forskningsmedel från Forte

Forskningsprojektet "Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?", med bas vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, har beviljats 4 600 000 kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte.

Läkare som talar med patienter
Foto: Katja Kircher / Mostphotos

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte – har beviljat sammanlagt 315 miljoner kronor till 71 nya forskningsprojekt inom den årliga öppna utlysningen av projektbidrag 2022. Ett av dessa är projektet "Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård? En tvärvetenskaplig studie om barnets rätt till delaktighet i beslut rörande vård och behandling", som tilldelats 4 600 000 kronor. 

Ansvarig forskare är Johanna Shiratzki, gästprofessor i familjerätt vid Juridiska institutionen och och gästforskare vid Sociologiska institutionen. Projektmedlemmar är professor Ann-Zofie Duvander, Sociologiska institutionen, och docent Kavot Zillén, Juridiska institutionen.

Läs mer om projektet