Gallring i VFU-portalen och VFU-portföljen i enlighet med lagkrav

Gallringsplan för VFU-portalen och VFU-portföljen.  Från och med terminsslut VT2024 kommer VFU-portalen och VFU-portföljen kontinuerligt börja gallra material och användarkonton i enlighet med gällande lagkrav.

 

Information

 

Gallring av material

Två år efter examen eller eventuellt studieavbrott kommer hela portföljen för en student, studentens uppgiftssvar och studentens VFU-rapport, att gallras. Ljud- och videofiler äldre än 6 månader kommer också att gallras bort.

Studenter har möjlighet att ladda ner sin samlade VFU-dokumentation och sina ljud- och videofiler innan gallring sker om de skulle vilja spara undan dem.

 

Gallring av användarkonton

Studenter vars examen ligger två år tillbaka i tiden kommer att gallras. Studenter som inte varit aktiva på VFU de senaste tio terminerna kommer att gallras bort.

Handledare som inte loggat in på mer än två år och som saknar aktiva studenter kommer att gallras bort. Handledare i VFU-portalen som inte handlett någon på mer än tio terminer kommer att gallras bort. Handledare som skapades i VFU-portalen för mer än ett år sedan och som ännu inte handlett någon kommer också att tas bort.

VFU-portalen och VFU-portföljen förbehåller sig rätten att gallra material och användarkonton i enlighet med gällande lagkrav.

På denna sida