För att vara behörig i svenska vid ansökan till högskolestudier i Sverige är kravet ett godkänt betyg på gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du måste ha lägst betyg E.

Om du saknar behörighet i svenska, är Tisus ett sätt att visa dina kunskaper i svenska och få behörighet.

Mer information om behörighet i svenska, och andra sätt att visa att du har kunskaper i svenska i finns hos antagning.se (öppnas i nytt fönster):

antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Det-har-behover-du-ha/Behorighet-i-svenska/