För att bli godkänd på Tisus måste du ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska 3 på gymnasiet.

Exempelproven kan ge en uppfattning om du har tillräckliga kunskaper för att få godkänt resultat.