Språkfärdigheterna i svenska språket måste ligga på en tillräckligt hög nivå för att lämpa sig för akademiska studier på svenska.

Exempelproven kan ge dig en uppfattning om du har tillräckliga kunskaper för att få godkänt resultat.

Tisus är inte länkat till CEFR, men normalt brukar språktest som ger behörighet till universitet och högskola ligga runt B2/C1. Avslutade SFI-studier är alltså långt ifrån tillräckligt.

Om du inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att göra Tisus, finns det kurser i svenska som främmande språk. De ger samma behörighet i svenska för universitets- och högskolestudier som Tisus.