En anmälan till Tisus är bindande och anmälningsavgiften återbetalas enbart i särskilda fall. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

Så fort en anmälan har kommit in till oss uppstår administrativa kostnader, bland annat beställs tryckning av proven och vi bokar provlokaler samt ordnar provledare till provet.

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av s.k. laga förfall inte kan genomföra provet och i sådana fall tas en administrativ avgift ut. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg.

Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.