Vi försäkrar oss genom denna postanalys att svårighetsgraden förblir densamma på varje delprov i läsfärdighet. I stort kan man säga att godkäntgränsen varierar, men den ligger vanligtvis runt 24–30 poäng av max 45 poäng.