Inför provet

Coronavirus

Tisus den 5 maj ställs in

Rektor har beslutat att Tisus, Test i svenska för universitets- och högskolestudier, som skulle ha getts den 5 maj ställs in. Det innebär att provet inte ges på följande sex provorter/universitet i Sverige: Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Dessutom ställs provet in på 70 provorter världen över.

Coronavirus

FAQ. Frågor och svar om det inställda Tisus 5 maj

Vi har samlat frågor och svar som rör det inställda Tisus den 5 maj 2020. Klicka på länken precis efter denna text för att komma till sidan med de frågorna och svaren.

Förbered dig inför Tisus

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att du ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara akademiska studier på svenska.

Exempelprov

Här hittar du information om de olika provdelarna och exempelprov.

Ta med till provet

Till provet ska du ta med en giltig identitetshandling med foto och du får ta med vissa hjälpmedel.

Kurser i svenska som främmande språk

Om du inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att göra Tisus, finns det kurser i svenska som främmande språk. De ger samma behörighet i svenska för universitets- och högskolestudier som Tisus.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Stipendiefonden beviljar stipendium för de som är upp till 23 år gamla, har en utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till universitet eller högskola i Sverige.

Tisus startsida
Tisus in English
Siluett kvinna. Foto sdCrea MostPhotos

Carina Engström

Kontakt Tisus

E-post: tisus.svefler@su.se

Chatta med oss via chattrutan nere till höger. Chatten är tillgänglig när chattrutan är synlig.

Telefon/telefontider
Rum/besökstider:
Kontakt Tisus

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati