Linköping

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation
Tisus
Ioanna Zengler
581 83 LINKÖPING

Kontaktperson: Ioanna Zengler
Telefon: 013-28 10 00
E-post: ioanna.zengler@liu.se
Webbplats: www.liu.se/ikk/svenska-for-utlandska-studenter/tisus
 

Lund

Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum
Tisus
Lena Larsson
221 00 LUND

Kontaktperson: Lena Larsson
E-post: lena.larsson@nordlund.lu.se
Webbplats: www.sol.lu.se/nordiska/tisus/

 

Malmö

Malmö universitet
Fakulteten för lärande och samhälle
Centrum för akademiskt lärarskap
205 06 MALMÖ

Kontaktperson: Anita Marttila
Telefon: 040-665 73 45
E-post: anita.marttila@mah.se
Webbplats: www.mah.se/utbildning/anmalan-och-behorighet/
 

Stockholm

Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm
Thomas Thomsen
106 91 STOCKHOLM

Kontaktperson: Thomas Thomsen
Telefon: 08-16 43 80
Telefontid: Tisdag 9.00-10.00, 15.00-16.00
E-post: tisus.svefler@su.se
Webbplats: https://www.su.se/svefler/tisus

 

Umeå

Umeå universitet
Institutionen för språkstudier
Tisus
Eva Harmatova
901 87 Umeå

Kontaktperson: Eva Harmatova
Telefon: 090-786 54 63
E-post: eva.harmatova@umu.se
Webbplats: www.sprak.umu.se/tisus

 

Uppsala

Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk
Tisus
Malin Hänström
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontaktperson: Malin Hänström
Telefon: 018-471 12 92
Telefontid: Måndag 9.30–11.30, torsdag 13.30–15.30
E-post: tisus@nordiska.uu.se
Webbplats: www.nordiska.uu.se/utbildning/kurser/sprakkurser-i-svenska/tisus

 

Utland

Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus utland
Thomas Thomsen
106 91 STOCKHOLM

Kontaktperson: Thomas Thomsen
Telefon: 08-16 43 80
Telefontid: Tisdag 9.00-10.00, 15.00-16.00
E-post: tisus.svefler@su.se
Webbplats: https://www.su.se/svefler/tisus