Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin
Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

E-post: tisus.svefler@su.se
Telefon: +46 8 16 43 80
Rum: D 611

Telefon-, chatt- och besökstider samt besöks- och postadresser, se nedan.

Chatta med oss via chattrutan nere till höger. Chatten är tillgänglig när chattrutan är synlig.

Besökstider efter överenskommelse.

  Telefontider
Tisdag 9–10 och 15–16
Onsdag 10–11

 

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus exp.
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM


 

 

 

 

 

 
Julgran/Christmas tree
Jultider

    Institutionen och studentexpeditionen är stängd 23 december – 6 januari.
    Telefontid torsdag 27 december kl. 10–11.
    Ordinarie tider fr.om. tisdag 7 januari.

Ordinarie tider
      Telefontider     Besökstider
Måndag     9–10     12.30–13.30
      16–17     17–18
Tisdag     10–11     12.30–13
Torsdag     9–10     10–11

 
Studieinformation