Carina Engström. Foto: Privat
Carina Engström. Foto: Privat

Carina Engström

E-post: tisus.svefler@su.se

Telefon: +46 8 16 43 80
Telefontider:
Tisdag 9–10, 15–16
Onsdag 10–11

Rum: D 618
Inga besökstider tills vidare.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus exp.
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM