Linköping

Linköpings universitet
Linköpings universitet

Provet i Linköping äger rum på Linköpings universitet. Lokal varierar, men de två första delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs oftast i hus KÅRA, Kårallen, och det tredje delprovet (muntlig färdighet) i Key-huset på Campus Valla.

Information om exakt plats/skrivsal skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka innan provet. Vid höstens provtillfälle 2019 kommer delproven i läsförståelse och skriflig färdighet att äga rum i C4 i C-huset på Campus Valla och delproven i muntlig färdighet i Key-huset på Campus Valla.

I Linköping genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

 

Lund

Lunds universitet
Lunds universitet

Provet i Lund äger rum på Lunds universitet. Lokal varierar, men de två första delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs oftast i hus Matteannexet (MA8) på Sölvegatan 20 (nummer 80 på kartan du hittar via länk nedan), och det tredje delprovet (muntlig färdighet) genomförs alltid på Språk- och litteraturcentrum, Sölvegatan 13B (nummer 45, 47 och/eller 48 på kartan du hittar via länk nedan).

Information om exakt plats/skrivsal samt exakt tidpunkt för ditt muntliga test skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka före provet.

I Lund genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Karta Tisus Lund (610 Kb)

 

Malmö

Malmö universitet
Malmö universitet

Provet i Malmö äger rum på Malmö universitet. Lokal varierar, men de första två delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs oftast i byggnad Gäddan, Citadellsvägen 7, sal 325 (våning 3A) och det tredje delprovet (muntlig färdighet) oftast i byggnad Niagara, Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö. Information om exakt plats/skrivsal skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

I Malmö genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinarie provdagen.

 

Stockholm

Utanför Södra huset
Foto: Eva Dalin

Provet i Stockholm äger rum på Stockholms universitet på Frescati i Södra huset. Lokal varierar, men genomförs i de flesta fall i Värtasalen och/eller seminariesalar (A-F) beroende på vilket delprov du ska skriva. Information om exakt plats/skrivsal skickas med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

I Stockholm genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Karta Tisus Stockholm (1136 Kb)

 

Umeå

Umeå universitet
Umeå universitet

Provet i Umeå äger rum på Umeås universitet. Information om exakt plats/skrivsal skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

Vid höstens provtillfälle 2019 kommer samtliga delprov att genomföras under samma datum, den 29 oktober 2019. Registrering sker 07.50 i sal UB333, Universitetsbiliotek, och provdelarna i läsförståelse och skriftlig färdighet genomförs i samma sal som registrering.

Karta Tisus Umeå (5590 Kb)

 

Uppsala

Uppsala universitet
Uppsala universitet

Provet i Uppsala äger rum på Uppsala universitet. Kallelse och information om exakt plats/skrivsal skickas både med e-post och vanlig post ca 1 vecka innan provet.

I Uppsala genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar och ditt muntliga delprov kan därför schemaläggas till en av dessa två dagar.

Vid höstens provtillfälle 2019 kommer delproven i läsförståelse och skriflig färdighet att äga rum i Ihresalen (rum Eng/21-0011). Adressen är Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala. Delproven i muntlig färdighet kommer att genomföras i olika rum som meddelas personligen i din kallelse.

Interaktiv karta över universitetet: http://bit.ly/2S3nDre

Karta Tisus Uppsala (1687 Kb)