Linköping | Lund | Malmö | Stockholm | Umeå | Uppsala

Linköpings universitet
Foto: Linköpings universitet

Linköping

Provet i Linköping äger rum på Linköpings universitet. Lokal varierar, men de två första delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs oftast i hus KÅRA, Kårallen, och det tredje delprovet (muntlig färdighet) i Key-huset på Campus Valla.

Information om exakt plats/skrivsal skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

I Linköping genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

 

Matteanexet, Lunds universitet. Foto: Akademiska hus
Matteanexet, Lunds universitet. Foto: Akademiska hus

Lund

Provet i Lund äger rum på Lunds universitet. Information om exakt plats/skrivsal samt exakt tidpunkt för ditt muntliga test skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka före provet.

I Lund genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Karta Tisus Lund (610 Kb)

Byggnad Gäddan, Malmö universitet
Byggnad Gäddan. Foto: Malmö universitet

Malmö

Provet i Malmö äger rum på Malmö universitet. Lokal varierar, men de första två delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs oftast i byggnad Gäddan, Citadellsvägen 7, sal 325 (våning 3A) och det tredje delprovet (muntlig färdighet) oftast i byggnad Niagara, Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö. Information om exakt plats/skrivsal skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

I Malmö genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinarie provdagen.

Upp

Södra huset. Foto: Eva Dalin
Södra huset, Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Stockholm

Provet i Stockholm äger rum på Stockholms universitet i Frescati, i Södra huset. Lokal varierar, men genomförs i de flesta fall i Värtasalen och/eller seminariesalar (A–F) beroende på vilket delprov du ska skriva. Information om exakt plats/skrivsal skickas med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

I Stockholm genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Karta Tisus Stockholm (1136 Kb)

Dammen vid Umeå universitet. Foto: Mikael Lindmark. Wikipedia
Umeå universitet. Foto: Mikael Lindmark, Wikipedia

Umeå

Provet i Umeå äger rum på Umeås universitet. Information om exakt plats/skrivsal skickas med post tillsammans med kallelsen ca 1 vecka innan provet.

Karta Tisus Umeå (5590 Kb)

 

Upp

Uppsala universitets huvudbyggnad. Foto: David Castor, Wikipedia
Uppsala universitet. Foto: David Castor, Wikipedia

Uppsala

Provet i Uppsala äger rum på Uppsala universitet. Kallelse och information om exakt plats/skrivsal skickas både med e-post och vanlig post ca 1 vecka innan provet.

I Uppsala genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar och ditt muntliga delprov kan därför schemaläggas till en av dessa två dagar.

Interaktiv karta över universitetet: http://bit.ly/2S3nDre

Karta Tisus Uppsala (1687 Kb)

Upp