Internationella flaggor. Foto: Eva Dahlin
Foto: Eva Dahlin

Tisus genomförs vid varje provtillfälle på cirka 70 olika platser runtom i världen, i alla världsdelar. På några platser, framför allt i Europa och USA, återkommer några provorter vid nästan varje provtillfälle medan provet har gjorts vid enstaka tillfällen på andra orter.

När vi får in en intresseanmälan undersöker vi om det finns möjlighet att anordna Tisus på önskad ort vid aktuellt provtillfälle. I första hand utnyttjar vi redan etablerade provorter vilket kan innebära att du hänvisas till att ta Tisus på annan ort. Vi har alltså inte fasta provorter i utlandet utan provet hålls på de platser där det finns en efterfrågan samt att vi har tillgängliga provledare. Vi kan därför inte garantera i förväg att en viss provort kommer att vara tillgänglig. En del provorter är dock återkommande och under 2020 tog följande provorter emot störst antal testtagare:

  • Aten (Grekland)
  • Istanbul (Turkiet)
  • Zürich (Schweiz)
  • London (Storbritannien)
  • San Francisco (Kalifornien)

Observera dock att trots att dessa provorter tagit emot flest testtagare under 2020 finns det ingen garanti för att Tisus kommer att kunna anordnas på dessa provorter vid kommande provtillfällen.

Kontakt Tisus utland, se blå kontaktruta.

Anmälan Tisus utland