Alternativen är att välja svenska i sin IB, om det är möjligt, eller att göra särskild prövning i svenska på Komvux, eller att göra Tisus en annan termin, tidigare eller senare.