Tisus

  Coronavirus

  Tisus den 5 maj ställs in

  Rektor har beslutat att Tisus, Test i svenska för universitets- och högskolestudier, som skulle ha getts den 5 maj ställs in. Det innebär att provet inte ges på följande sex provorter/universitet i Sverige: Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Dessutom ställs provet in på 70 provorter världen över.

  Coronavirus

  FAQ. Frågor och svar om det inställda Tisus 5 maj

  Vi har samlat frågor och svar som rör det inställda Tisus den 5 maj 2020. Klicka på länken precis efter denna text för att komma till sidan med de frågorna och svaren.

  Coronavirus

  Tisus on 5 May has been cancelled

  The President of Stockholm University has decided that Tisus, the Test in Swedish for University Studies, scheduled for 5 May is to be cancelled. This means that the test will not be given at the following six universities in Sweden: Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå and Uppsala. In addition, the test has been cancelled at 70 test locations worldwide.

  Test i svenska för universitets- och högskolestudier

  Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

  Tisus in English

  THE ALTE Q-MARK AND AUDITING SYSTEM

  Tisus ALTE Q-mark Q233

  Kurser

  Svenska som främmande språk

  Ansvarig institution för Tisus

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  FB Svefler

  facebook