Stockholms universitet logo, länk till startsida

Behörighet genom reell kompetens

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

 

Vad är reell kompetens?

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t.ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.


 

Så här ansöker du

  1. Anmäl dig som vanligt till utbildningar via antagning.se.
  2. Ladda ner ansökningsblanketten som du hittar på sidan för reell kompetens hos antagning.se. Skriv ut den ifyllda blanketten så du kan skriva din namnteckning på den. 
  3. Skriv ett personligt brev där du noggrant förklarar vilka kunskaper och erfarenheter du anser dig ha som motsvarar behörighetskraven.
  4. Förbered relevanta intyg till stöd för din ansökan.
  5. Ladda upp den ifyllda blanketten, personliga brevet och relevanta intyg på antagning.se senast sista anmälningsdag. 
    Sena ansökningar och kompletterande dokument prövas inte. 

 

Viktigt! Skicka in en fullständig ansökan

Det är viktigt att ansökan är fullständig och väl genomarbetad. 
För att en ansökan ska betraktas som fullständig måste det tydligt framgå för vilket sökalternativ du vill att din reella kompetens ska prövas. Det måste också finnas ett personligt brev där du beskriver hur du har förvärvat dig relevanta kunskaper samt intyg som styrker att du har dessa de kunskaper du har beskrivit.
Ofullständiga ansökningar kan inte bedömas. 

Läs noggrant instruktionerna för intyg och hur du skriver ditt personliga brev!

Det personliga brevet är viktigt när du ansöker om reell kompetens. I brevet ska det tydligt framgå vilka kunskaper du anser dig ha, hur du har förvärvat dessa och på vilket sätt du anser att dina meriter motsvarar behörighetskraven för den sökta utbildningen.
Relevanta meriter kan t.ex. komma från arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.
Tänk på att du ska beskriva de kunskaper och färdigheter du har med utgångspunkt från de förkunskapskrav som ställs för den sökta utbildningen.
Om du till exempel saknar en gymnasiekurs bör du gå in på Skolverkets hemsida, och ta del av gymnasiekursens mål. Med kursens mål som utgångspunkt kan du sedan beskriva hur du har fått motsvarande kunskaper på annat sätt.
Om den utbildning du söker till har särskilda behörighetskrav på högskolekurser eller högskolepoäng prövas dina kunskaper mot den behörighetsgivande utbildningens lärandemål, utifrån fastställda utbildnings- eller kursplaner. Dessa hittar du i Stockholms universitets utbildningskatalog. Du kan också vända dig till studievägledare på den institution som ger utbildningen du söker till för att få mer information. Du hittar kontaktuppgifterna via den aktuella utbildningen i utbildningskatalogen

Du behöver styrka meriterna du åberopar i det personliga brevet genom att bifoga relevant dokumentation. Bedömningen om du uppfyller kraven utgår från de dokument som du skickar in och hur du motiverar att de styrker att du har den kompetens som krävs för att ge behörighet.
Exempel på dokumentation som bör skickas in är intyg från studier, såsom betyg, kursförteckningar/transcript, intyg av dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. På dokumenten ska det tydligt framgå tidsperiod och omfattning. 

När det gäller intyg från arbetslivet bör så mycket information som möjligt lämnas.
Intygen bör bland annat innehålla uppgifter om:
•    Arbetsgivaren
•    Anställningens längd
•    Arbetets omfattning (heltid eller deltid etc.)
•    Arbetsuppgifter
•    Personliga omdömen. 

 

Ansök senast sista anmälningsdag

Ifylld blankett, personligt brev och relevanta intyg måste ha inkommit senast sista anmälningsdag. Sena ansökningar och kompletterande dokument prövas inte.

Observera! Vid sen anmälan är det inte möjligt att ansöka om en prövning av reell kompetens. 

Se viktiga datum för antagning

 

Antagningen vid Stockholms universitet ansvarar för att din ansökan bedöms. Du får ditt beslut via ditt antagningsbesked. Du kan inte få något förhandsbesked. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du gör det finns på antagningsbeskedet.

 

Om det är fler sökande än vad det finns platser på den utbildning du sökt måste du konkurrera om en plats med hjälp av ett meritvärde. Om du saknar slutbetyg från gymnasiet och har blivit behörig genom reell kompetens rekommenderar vi därför att du skriver högskoleprovet för att få ett meritvärde.

Observera att om du uppfyller grundläggande behörighet enligt nedan ska du inte skicka in en ansökan om reell kompetens.

För dig som saknar grundläggande behörighet har SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tagit fram en gemensam bedömningsmodell. Du uppfyller kravet på grundläggande behörighet om du har dokumenterad arbetslivserfarenhet på tre år med lägst halvtid efter 19 års ålder, samt har lägst betyget Godkänd eller E i följande gymnasiekurser:

    Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
    Engelska A eller Engelska 5 och 6
    Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
    Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2.

För att styrka din arbetslivserfarenhet behöver du ladda upp ett arbetsgivarintyg.
 

 

Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet 

På denna sida