Stockholms universitet logo, länk till startsida

Behörighet, urval och antagningsstatistik

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du vara behörig, alltså ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet.

Oftast finns det fler behöriga sökande än vad det finns platser på en utbildning och då måste ett urval göras. Här kan du läsa mer om urvalsgrupper vid Stockholms universitet. Vi förklarar vad behörighet innebär och hur urvalet går till.

Om du vill bilda dig en uppfattning om vilken chans du har att komma in på utbildningen du sökt kan det vara en bra idé att titta på antagningsstatistik. Tänk på att antagningspoängen inte är samma varje termin och att statistiken bara ger en fingervisning om chanserna du har att komma in på en utbildning.

Antagningsstatistik

Grundläggande behörighet på grundnivå

Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se.

Information om behörighet

Du uppfyller kravet på grundläggande behörighet om du har dokumenterad arbetslivserfarenhet på tre år med lägst halvtid efter 19 års ålder, samt har lägst betyget Godkänd eller E i följande gymnasiekurser:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2.

För att styrka din arbetslivserfarenhet behöver du skicka in ett arbetsgivarintyg.

Grundläggande behörighet på avancerad nivå

 • Program: Du som har examen på grundnivå om minst 180 hp uppfyller grundläggande behörighet till program på avancerad nivå.
 • Kurser: Grundläggande behörighet till kurser på avancerad nivå har du som genomgått utbildning på grundnivå. Det finns alltså inget krav på examen för att fåläsa kurser på avancerad nivå. 

Särskild behörighet

Till en del utbildningar krävs ytterligare förkunskaper och det kallas för särskild behörighet.

 • Till utbildningar som vänder sig till nybörjare anges det särskilda behörighetskravet i kurser från gymnasiet (eller motsvarande), där som lägst betyget E/Godkänd/3 krävs.
 • Till utbildningar som inte vänder sig till nybörjare är det vanligaste kravet tidigare högskolekurser eller högskolepoäng, eller andra krav som är av betydelse för utbildningen.

Kravet på särskild behörighet ser olika ut beroende på vilken utbildning det gäller. Den särskilda behörigheten framgår påkursen eller programmets sida i Stockholms universitets utbildningskatalog. Det är viktigt att du styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet i samband med din anmälan, senast sista kompletteringsdag.

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

Här finns en utförlig beskrivning av vad reell kompetens innebär och vad du behöver göra om du vill få din behörighet prövad på detta sätt.

Behörighet genom reell kompetens

Det kan vara så att du inte uppfyller behörigheten när du gör din anmälan, men bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörigheten vid utbildningens start. Du kan då bli antagen eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt vid kursens eller programmets start för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen.

Observera att villkor inte ges för pågående gymnasieutbildning.

Tänk på att även om du blir antagen med villkor så stryks eventuella lägre prioriterade alternativ.Om du inser att du inte kommer att uppfylla den särskilda behörigheten till en utbildning bör du ta bort alternativet från din anmälan på antagning.se. Det gör du själv på antagning.se, senast i slutet av juni inför en hösttermin och i slutet av november inför en vårtermin. Tänk på att Stockholms universitet inte tar bort några anmälningsalternativ från anmälan efter urval.

Observera att Antagningsenheten på Stockholms universitet inte i efterhand har möjlighetatt ta bort villkor till sökt utbildning, utan att beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution vid termins- eller kursstart.

Alla som söker en specifik kurs eller ett program och uppfyller behörighetskraven konkurrerar med varandra om de platser som finns tillgängliga. Oftast är det fler behöriga sökande än det finns lediga platser. Det innebär att det görs ett urval bland de sökande.

Urvalskriteriernakan variera beroende på utbildning. Urvalet för respektive utbildning är specificerad i utbildningskatalogen.

Sök fram kursen eller programmet du är intresserad av och läs noga informationen som finns på utbildningssidan.

Sök kurser och program

Urval på grundnivå och avancerad nivå

 • Program som vänder sig till nybörjare. Minst 1/3 av platserna fördelas på grundval av betyg och minst 1/3 på resultat från högskoleprovet.
 • Kurser som vänder sig till nybörjare. Platserna fördelas normalt på grundval av betyg, högskoleprov eller antal högskolepoäng sista anmälningsdag.
 • Kurser som vänder sig till andra än nybörjare. Platserna fördelas normalt på grundval av antal högskolepoäng sista anmälningsdag.
 • Till program och kurser på avancerad nivå. Urvalsgrunden är tidigare studier och baseras oftast på antal högskolepoäng, sista anmälningsdag, alternativt en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes-och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. Sök kurser och program: För mer information, se respektive utbildnings hemsida.

Urvalsgrupper vid Stockholms universitet

Här kan du läsa mer om urvalsgrupper vid Stockholms universitet.

Urvalsgrupper vid Stockholms universitet

Antagningsordningen innehåller de regler som universitetet använder vid antagning gällande bland annat anmälan, behörighet, urval och hur beslut fattas och kan överklagas.

Antagningsordning

Har du läst på akademisk nivå utomlands ska du dokumentera dina studier genom att ladda upp/skicka in ditt betygsutdrag (transcript of records) eller motsvarande, och eventuellt diplom, till antagning.se.

Du som har utländsk kandidatexamen, motsvarande svensk kandidatexamen, från ett internationellt erkänt universitet kan söka till magister- eller masterutbildning i Sverige.

Information för dig med utländsk kandidatexamen

Akademiska dokument från ditt utbildningsland

På denna sida