Stockholms universitet

Utbildningsnivåer

Det finns två sätt att studera vid Stockholms universitet. Du kan antingen läsa ett färdigt program eller sätta samman din egen utbildning med fristående kurser.

Om du skapar din egen utbildning är det viktigt att du tar reda på vad som krävs för att kurserna ska kunna leda till en examen.
Några yrkesutbildningar går bara att läsa genom ett färdigt program. Det finns tre olika utbildningsnivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser och program är indelade efter den examensnivå de hör hemma på.

En student tittar på en anslagstavla.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Grundnivå

Fristående kurser på grundnivå omfattar dels de bas- eller grundkurser som kräver tidigare studier på gymnasiet, dels de fortsättningskurser som kräver tidigare studier på universitet eller högskola.

Studier på grundnivå leder till kandidatexamen eller yrkesexamen. Yrkesexamen finns både på grund-och avancerad nivå.

 

Avancerad nivå

Följande gäller om du söker program och kurser på avancerad nivå.

  • Fristående kurser på avancerad nivå kräver genomgången utbildning på grundnivå.
  • Program på avancerad nivå omfattar 60 högskolepoäng för magisterexamen eller 120 högskolepoäng för masterexamen.
  • Det finns också påbyggnadsprogram för yrkesexamina på avancerad nivå.

För att börja på ett program på avancerad nivå krävs att du först har en kandidatexamen eller underliggande yrkesexamen. Det betyder att du för masterexamen först läser 180 högskolepoäng och sedan ytterligare 120 högskolepoäng, det vill säga 3 + 2 års heltidsstudier.

På avancerad nivå finns två generella examina: magisterexamen och masterexamen. Yrkesexamen finns både på grund- och avancerad nivå.

 

Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. För att antas till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildning på forskarnivå

 

Kontakt

På denna sida