Stockholms universitet

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

 

Anmälan till vårterminen 2025

16 september Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 oktober Sista anmälningsdag
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 
2 december Sista kompletteringsdag
10 december Första antagningsbeskedet med svarskrav
13 december Sen anmälan öppnar
16 december Sista svarsdag
19 december Andra antagningsbeskedet
20 januari 2025 Terminen startar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången. 

Anmälan till internationella kurser och program 2024 (första antagningsomgången) 

16 oktober 2023 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se 
15 januari 2024 Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
21 mars Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
11 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser och program på grundnivå
2 september Höstterminen startar


Anmälan till höstterminen 2024 (andra antagningsomgången) 

15 mars Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
2 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
20 juni Sista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag
11 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar
19 juli Sista svarsdag
25 juli Andra antagningsbeskedet
2 september  Höstterminen startar

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Anmälan till sommarkurser 2024 

19 februari Anmälan på antagning.se och universityadmissions.se
15 mars Sista anmälningsdag + sista dagen du kan rangordna dina val
27 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
25 april Antagningsbesked

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

 

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Vy över campus Frescati från Kräftriket.
Foto: Ingmarie Andersson
På denna sida