Stockholms universitet logo, länk till startsida

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången. 

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången) 

16 oktober 2020 Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se 
15 januari 2021 Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
9 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
16 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
30 augusti Höstterminen börjar

 

Anmälan till höstterminen 2021 (andra antagningsomgången) 

15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
3 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
5 juli Sista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag
16 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
16 juli Sen anmälan öppnar
23 juli Sista svarsdag
29 juli Andra antagningsbeskedet
30 augusti Höstterminen börjar

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 

 

Viktiga datum för anmälan till speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet

Inför hösten 2020 infördes en ny anmälningsperiod för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Anmälan till HT2021 var öppen mellan 15 februari och 15 mars.

Läs mer om speciallärarprogrammet

Läs mer om specialpedagogprogrammet

 

Anmälan till sommarterminen 2021 

19 februari Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 mars Sista anmälningsdag
30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
mars-april Kontrolluppgifter
23 april Antagningsbesked

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Anmälan till vårterminen 2021 (andra antagningsomgången)

 

15 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
2 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
10 december Antagningsbesked med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
16 december Sista svarsdag
21 december Andra antagningsbeskedet
 

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången)

16 oktober 2019 Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 januari 2020 Sista anmälningsdag
3 februari  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
3 april  Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
20 april  Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
31 augusti  Höstterminen börjar

                                        

Anmälan till höstterminen 2020 (andra antagningsomgången)

3 februari Sista anmälningsdag till högskoleprovet
16 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
4 april Högskoleprovet
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
18 juni Sista kompletteringsdag
9 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar
24 juli Sista svarsdag
30 juli Andra antagningsbeskedet
31 augusti  Höstterminen börjar

* Sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot behöver du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap


Viktiga datum för anmälan till yrkeslärarprogrammet

Inför höstterminen 2020 kan du ansöka om validering 14 februari – 22 april.

Läs mer om yrkeslärarprogrammet


Viktiga datum för anmälan till speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet

Inför hösten 2020 införs en ny ansökningsperiod för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Anmälan är öppen mellan 17 februari och 16 mars.

Läs mer om speciallärarprogrammet

Läs mer om specialpedagogprogrammet

 

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

 

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Vy över campus Frescati från Kräftriket.
Foto: Ingmarie Andersson
På denna sida