Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stöd till dig som har en idé

Vill du lära dig mer om innovation, entreprenörskap och hur man kan utveckla idéer?

Har du en idé du vill utveckla eller gå vidare med men vet inte hur du ska göra? På Stockholms universitet kan du få hjälp.

 

Inspirationsaktiviteter

Är du intresserad av frågor som rör entreprenörskap eller att utveckla idéer så arrangeras ett flertal olika inspirationsaktiveter öppna för dig som student. Det kan till exempel handla om olika former av seminarier, tävlingar och hackathons.

Aktuellt program hittar du på följande sida:

Drivhuset Stockholm

 

Stöd för idéutveckling och allmän innovationsrådgivning för studenter på Stockholms universitet genomförs i samarbete med organisationen Drivhuset Genom Drivhuset kan du få hjälp att komma igång med din idé och att strukturera upp utvecklingsprocessen.

Boka en tid med Drivhuset

Affärsutvecklingsprogram

Drivhusets affärsutvecklingsprogram är för dig som har en idé som har potential att utvecklas till ett företag eller innovation. 

Affärsutvecklingsprogrammet inleds med allmän rådgivning och diskussion kring din idé, för att sedan gå vidare mot att testa idén mot kunder och marknaden. Om idén visar sig vara hållbar finns det möjlighet att gå vidare och söka till den Drivhusets förinkubator.

Förinkubator

I förinkubatorn får du möjligheten att tillsammans med andra entreprenörer utveckla och konkretisera din idé. Det kan till exempel handla om att utveckla tekniken eller tjänsten, skapa en fungerande prototyp eller att bygga ett effektivt team. Parallellt fortsätter arbetet med att kartlägga och analysera marknaden. Alla deltagare i förinkubatorn erbjuds kostnadsfria arbetsplatser och mötesrum under fyra månader. Viss finansiering för att utveckla idéerna finns också att tillgå.
Detta ingår i affärsutvecklingsprogrammet och förinkubatorn:

  • Rådgivning och stöd
  • Strukturerad process
  • Affärsutvecklingsstöd
  • Workshops, seminarier och co-working
  • Arbetsplats i villa Bellona.
  • Ekonomiskt stöd i form av expertis.

Vill du höra mer om hur du söker till affärsutvecklingsprogrammet? 

Boka en tid med Drivhuset
 

 

Via Drivhuset får du som student tillgång till den digitala portalen Drivhuset online. Portalen innehåller affärsnyttiga utbildningar i hur du vässar dina entreprenöriella färdigheter och därmed din idé. Utbildningsmodulerna är korta, praktiskt lagda och kompletterar ditt möte med Drivhusets affärsrådgivare.  

Besök Drivhuset online

 

Stockholm universitet är en medlemsskolorna i Stockholm School of Entrepreneurship SSES. SSES erbjuder flera olika poänggivande utbildningar inom entreprenörskap. Är du student vid SU är du välkommen av att ta del av SSES kursutbud.

På SSES kurser kan du tillsammans med studenter från KTH, KI, Handelshögskolan och Konstfack lära dig mer om hur man kan skapa och utveckla idéer, innovationer eller om entreprenörskap mer generellt.

Läs mer om SSES

Stockholms universitet är tillsammans med KTH, KI och Södertörns högskola en av grundarna av Openlab. Openlab är experter på utmaningsdriven samhällsinnovation i Stockholmsregionen och erbjuder Design Thinking-utbildning på avancerad nivå för bland annat SU:s studenter. 

I Openlabs kurser arbetar du i interdisciplinära team med skarpa case från Openlabs partners, med praktiska kreativa övningar och verktyg.

Läs mer om Openlab

 

Låt dig inspireras

I de här två filmerna berättar SU-alumnerna Carolin Solskär och Carl-Johan Alkstål om sina erfarenheter av SU Innovation.
 

 


SU-alumnen Carolin Solskär berättar om vilket stöd hon fått från SU Innovation. Filmen är från Starta eget-dagen 2018.

 

 


SU-alumnen Carl-Johan Alkstål, VD och medgrundare av Railtic, berättar om hur en affärsidé som syftar till att få människor att åka mer tåg istället för att flyga, utvecklades med stöd från Innovationskontoret.

På denna sida