Stockholms universitet logo, länk till startsida

När/om något händer – vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor om något händer vid Stockholms universitet.

 

Ring: 08-16 42 00

 

Ring: 08-16 42 00

 

Kontakta Serviceportalen: su.se/serviceportalen.

 

Är det akut och gärningsmannen finns i närheten, ring polisen 112. Om det finns möjlighet notera hur personen är klädd, längd, kroppsbyggnad, bar personen på något, andra kännetecken.

Vid ej akut ärende – För att få stöd och hjälp, samt att t.ex. göra polisanmälan, upprätthålla kontakt med polis etc. Vänligen kontakta Fastighetsavdelningen, Sektionen för Säkerhet & Miljö: 08-16 22 16.

Vill du ha hjälp av campusväktaren ring: 08-16 42 00.

 

Stockholms universitet har flera hjärtstartare utplacerade. Önskar du gå utbildning kontakta Jan Ekström, säkerhetssamordnare, tel: 08-16 35 45, jan.ekstrom@su.se.

 

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här kan du anmäla brott, hot, trakasserier, ekonomiska oegentligheter eller annat som rör säkerheten på universitetet.

Tipsen lämnas anonymt. Telefonen har en telefonsvarare (utan nummervisning) som avlyssnas regelbundet. Tipstelefon: 08-16 11 55

 

Fastighetsavdelningens sektion för säkerhet och miljö arbetar brottsförebyggande för att förhindra/försvåra att brott begås vid Stockholms universitet. Om vi får information om incidenter/brott kan vi göra insatser för att förhindra att det inträffar igen. Din information är värdefull för oss!

 

Kontakta den personen som är ansvarig för larmet vid din arbetsplats. Finns denna person inte på plats, ring campusväktarna på tel: 08-16 42 00.

Kontakt

Fastighetsavdelningens sektion för säkerhet och miljö ansvarar för säkerhetsfrågor, larm, bevakning, verksamhetsförsäkring, systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsronder, miljörevision, kris- och katastrofhantering, teknisk-fysisk arbetsmiljö, förebyggande brandskydd, lås och passage. Sektionens uppgift är att strategiskt samordna, planera, utveckla och utbilda i dessa frågor.

Besöksadress: Universitetsvägen 10 F, plan 6, ”Södra huset, F6”
Telefon:  08-16 22 16 (kontorstid) | 08-16 42 00 (dygnet runt)

På denna sida