Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenthandboken

Varje läsår tar vi fram en studenthandbok för dig som studerar vid Stockholms universitet. Den ger en samlad översikt över sådant som är bra att känna till och svar på många av de frågor som våra studenter ofta ställer. 

Studenthandboken som kan öppnas som en pdf-fil via länken nedan. Du kan även ladda ned filen. Om du vill ha handboken i tryckt format finns den vid Infocenter i Studenthuset på campus Frescati.

Studenthandboken HT22–VT23 (12586 Kb)

Tre studenter på en takterrass på campus Albano.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post: 
studentavdelningen@su.se

På denna sida