Stockholms universitet

Studenthandboken

Varje läsår tar vi fram en studenthandbok för dig som studerar vid Stockholms universitet. Den ger en samlad översikt över sådant som är bra att känna till och svar på många av de frågor som våra studenter ofta ställer. 

Studenthandboken kan öppnas som en pdf-fil via länken nedan. Du kan även ladda ned filen. Om du vill ha handboken i tryckt format finns den vid Infocenter i Studenthuset på campus Frescati. Längre ned på sidan hittar du vår akademiska ordlista som också kan vara bra att ha, i synnerhet när du är ny student.

Studenthandboken HT24-VT25 (991 Kb)

Studenter i en trappa i biblioteket.
Foto: Lena Katarina Johansson
 

Ord och begrepp i universitetsvärlden

Vad är egentligen en amanuens, en alumn och en prefekt? Vad innebär studentinflytande och grundforskning? I ditt liv som student kommer du att stöta på ord och begrepp som kanske är nya för dig. Ta reda på vad de betyder med hjälp av vår akademiska ordlista!

Ord och begrepp i universitetsvärlden

 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post: 
studentavdelningen@su.se

På denna sida