Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Har du tidigare studier eller erfarenhet av yrkesverksamhet kan du ansöka om tillgodoräknande.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas.

För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Vem som beslutar om tillgodoräknande beror på vad studierna ska motsvaras av i din examen.

För mer information om regler för tillgodoräknande vid Stockholms universitet, se:

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

 

Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras. Varje institution beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier inom sitt ämnesområde, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen som valfria kurser/breddningsstudier utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

Examensregler vid Stockholms universitet

Kurser som ingår i en behörighetsgivande examen får inte användas i en examen på avancerad nivå. I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

 

Vill du inkludera en redan läst kurs i en yrkesexamen, till exempel lärare, jurist, psykolog, psykoterapeut, socionom, studie- och yrkesvägledare, speciallärare? Då är det den ansvariga institutionen som beslutar om tillgodoräknande inom ramen för programmet, oavsett om det gäller svensk eller utländsk högskoleutbildning.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

 

 

Om du vill få tidigare utlandsstudier tillgodoräknade som motsvarande valfria studier på grundnivå i en kandidatexamen, kan din ansökan prövas av handläggare vid Studentavdelningen. Till ansökan ska du bifoga Official Transcript of Records och detaljerade kursbeskrivningar.

För dig som har varit på utbytestermin och som har skrivit ett Learning agreement med Studentavdelningen räcker det med att du bifogar Official Transcript of Records samt ditt Learning agreement när du ansöker om tillgodoräknande.

Om du har några frågor innan du ansöker, kontakta handläggare vid Studentavdelningen transfer@su.se.

Ansökan om tillgodoräknande till Studentavdelningen gör du genom att logga in på Ladok för studenter.

Information om bilagor (18 Kb)

Information about supporting documents (20 Kb)

 

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Till ansökan behöver du bifoga dokument som styrker dina tidigare studier eller tidigare yrkesverksamhet. Vilka dokument som ska bifogas framgår i ansökningsformuläret. Efter att ansökan har prövats får du ett skriftligt beslut. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel. Om du har frågor kontakta gärna en studievägledare innan du ansöker.

Om du vill tillgodoräkna studier eller yrkesverksamhet som motsvarande en specifik kurs, del av kurs eller breddningsstudier inom ett visst ämne görs ansökan till berörd institution. 

Institutioner vid Stockholms universitet

 

 

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post.

E-post: transfer@su.se

Telefon: 
Tisdag och torsdag 10.00-11.00
08–16 10 85

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida