Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Du kan också läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Elev med lärare visar upp sin bild för klassen.
Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos

Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka till Lärarlyftet. Kravet på att undervisa i det ämne man vill studera är borttaget, men din arbetsgivare måste fortfarande godkänna ditt deltagande. Uppdraget är förlängt till 2025.

 

För att läsa en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • Ha en behörighetsgivande lärarexamen
  • Vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande

För att läsa speciallärarutbildning inom Lärarlyftet ska du:

  • Ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet
  • Vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet
  • Ha ett godkänt deltagande från din arbetsgivare
 

Lärarlyftet vid Stockholms universitet höstterminen 2021:

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 30 hp

(Kursen är inställd). 

 

 

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. 

Programgivande institution: Specialpedagogiska institutionen

 

Inriktningar inom Speciallärarutbildning höstterminen 2021: 


Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning

Länk till Specialisering mot utvecklingsstörning

Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (100%)

Länk till Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, helfart

Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (50%)

Länk till Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, halvfart 

För att läsa inriktningarna behöver du ha huvudmannens godkännande. Din huvudman ger sitt godkännande via en blankett som du måste skanna och bifoga din ansökan på antagning.se. 

Du hittar blanketten på Skolverkets hemsida. 

 

Ansökan till höstterminen 2021 har stängt. Ansökningsperioden för vårterminen 2022 är öppen mellan den 15 september och den 15 oktober 2021. 

Du ansöker till Lärarlyftet på antagning.se. 

 

 

Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.

Läs mer om statsbidrag på Skolverkets hemsida

 

För samtliga av kurserna och utbildningarna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras. Kontakta kursgivande eller programansvarig institution för mer information!

Kontakt

Kontakta oss på e-post: lararlyftet@su.se

För kursspecifika frågor kontakta kursgivande institution.  

På denna sida