Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation gällande utbytesstudier vid Stockholms universitet.

 

På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter till utlandsstudier. 

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

 

De centrala utbytesplatserna administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: studentutbyte@su.se

Ordinarie telefontider: 
Du når oss på telefon 08-16 4900

Tisdag 10:00–12:00
Torsdag 13:00–15:00

 

Utbyte genom Civis, en allians inom Eramus+, administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: civismobility@su.se 

Ordinarie telefontider:
​​​Du når oss på telefon 08-16 2577

Torsdag 13:00-15:00

 

Stipendier för Erasmus+ administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: erasmusutbyte@su.se

Ordinarie telefontider:
​​​Du når oss på telefon 08-16 2980

Torsdag 13:00-15:00 

 

Stipendier för Minor Field Studies administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Frågor som gäller projektet besvaras av ansvarig MFS-handläggare på respektive institution: 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

På denna sida