Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Folkhälsovetenskap är viktigt för att ta reda på hur samhället påverkar vår hälsa”

– Är du nyfiken på varför vissa människor är friskare och lever längre så ger utbildningen möjlighet att arbeta med hälsofrågor. Du kan planera och driva folkhälsofrågor eller övervaka folkhälsan i regioner eller myndigheter, och du blir insatt i vad som påverkar hälsa och ohälsa, säger Peter Larm.

Peter Larm är lektor och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Varför ska man studera folkhälsovetenskap?

– Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där vi försöker se förändringar i hälsa över tid, i olika befolkningar, för att kunna främja hälsa och förebygga ohälsa. På Stockholms universitet betonar vi starkt det samhällsvetenskapliga perspektivet, vi är intresserade av socioekonomi och social hållbarhet.

Lektor och forskare Peter Larm. Foto: Jens Olof Lasthein

Vad är det bästa med att undervisa?

– Absolut kontakten med studenterna, att med egna ögon se hur studenternas förmågor växer, hur de utvecklas intellektuellt och akademiskt. De lär sig kritiskt tänkande och vi lärare bidrar till att studenterna får teoretiska byggstenar till yrkesarbetet. Att kunna stötta dem i den processen känns bra.

Berätta något om din forskning!

– Jag är lektor och docent så jag både undervisar och forskar på universitetet. Jag forskar om ungas alkoholdrickande och dess påverkan på hälsan. Glädjande så har unga idag en extremt låg konsumtion, en fjärdedel jämfört med år 2000, och trenden är global. Men eftersom alkoholen orsakar så mycket skada måste vi fortsätta förstå och studera mer.
 

På denna sida