Skrivgrupper

Vill du utvecklas som skribent? Vill du få ramar och rutiner för ditt skrivande och återkoppling från andra? I Studie- och språkverkstadens skrivgrupper kan du träffa andra skrivande studenter på regelbunden basis i en inspirerande miljö.

Studenter som läser och skriver. Fotograf: Niklas Björling

Under hösten erbjuder Studie- och språkverkstaden följande skrivgrupper:

Har du svenska som andraspråk och vill få stöd i ditt akademiska skrivande? Nu finns möjlighet för dig att gå med i Studie- och språkverkstadens skrivgrupp för studenter med svenska som andraspråk.

Vi träffas varje onsdag kl. 10-12 med start den 18 september i rum 156 i Studenthuset. Träffarna utgår ifrån dina behov som student och vi hjälper varandra att utveckla vårt skrivande utifrån de riktlinjer och krav på akademiskt skrivande som finns på universitetets kurser.

Tid: Varje onsdag kl. 10-12 från 18 september till 18 december
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset
Anmälan: Begränsat antal platser. Mejla sprakverkstaden@su.se för att anmäla dig.

A writing group is a regular meeting where you can develop your writing skills together with other students in a supportive environment.

In writing group meetings we discuss difficulties we have with writing, give feedback on each other's work and write together. The aim of these groups is to help participants improve their academic writing skills and raise the quality of the writing they do for coursework and theses. A member of the Academic Writing Service is present in the meetings to provide support and answer questions.

The English-language writing groups are open to students doing thesis writing (at any level) or taking master's level courses.

Note: Participants in these groups should be prepared to attend meetings on a regular basis and share writing examples each week.

Time: Tuesdays (group 1) and Thursdays (group 2), from 4-6pm
Location: Room 156, Studenthuset
Registration: To register for the group please send an email to writingservice@su.se

Mejla oss för att se vad det finns för möjligheter att starta fler skrivgrupper: writingservice@su.se.