Kontakt

Här hittar du kontaktinformation gällande utbytesstudier vid Stockholms universitet.

På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter till utlandsstudier. 

Utbyteskoordinatorer på institutionerna.

De centrala utbytesplatserna administreras av Studentavdelningen
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: studentutbyte@su.se

Ordinarie öppettider (drop-in): 
Tisdag 10:00–12:30
Torsdag 13:00–15:00

Stipendier för Erasmus+ administreras av Studentavdelningen
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: erasmusutbyte@su.se

Ordinarie öppettider (drop-in) Erasmus+:
​​​Torsdag 13:00-15:00

 

Under utbildningen