Utlysningar

Här hittar du information om aktuella utlysningar.

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet (i ett EU-land), genom Nordplus eller till ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminstitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav med mera. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Centralt kan man studera utomlands via studentutbyte och fältstudier. Här hittar du information om utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen: 

Utbytesstudier

Centrala avtal
•    5 nov - 5 dec (HT20 eller läsåret 2020/21)
•    1 - 31 mars (VT21)

North2north 
•    Dec - 15 jan (HT20 eller läsåret 2020/21)

Nordlys 

•    1 mars -  31 mars (HT20 eller läsåret 2020/21)
•    1 mars -  8 sept (VT20)
 

Fältstudier

Stipendium via Minor Field Studies
•    19 sept – 15 okt (VT20 eller HT20)
•    15 jan - 5 feb (period 2 VT20 eller HT20)
•    15 apr - 5 maj (HT20)

OBS! Dessa tider kan variera något – se aktuella utlysningar nedan för exakta datum. 

Aktuella utlysningar

Här hittar du aktuella centrala utlysningar. Är listan nedan tom finns inga utlysningar för tillfället. 

Se även utlysningar via institutionerna ovan.  

Under utbildningen